* Alle felt som er merket med rød stjerne må fylles ut

Ny bruker

  • Minst 8 tegn
  • Store og små bokstaver og minst ett spesialtegn
  • Minst ett siffer

Personverngaranti

Formålet med Easycruit er å forenkle arbeidsgiverens rekrutteringsprosess og å muliggjøre effektive vurderinger av og kommunikasjon med kandidatene i denne forbindelsen. Som en del av bruken av Easycruit mottar arbeidsgiveren personopplysninger fra kandidatene, og behandler slike personopplysninger som en del av vurderingen av kandidatens ferdigheter og evner og hvorvidt han/hun passer for den utlyste stillingen.

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er at kandidatene samtykker i slik behandling som en del av søknaden til stillingen, hvor kandidaten velger hva slags personopplysninger han/hun bestemmer seg for å dele med arbeidsgiveren i den forbindelsen, for eksempel ved å bruke opplastingsfunksjonaliteten til Google eller Dropbox. Vær oppmerksom på at kandidatene har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst.

Arbeidsgiver er datakontroller for behandling av personopplysninger om kandidater, og alle spørsmål vedrørende personvern kan rettes til arbeidsgiveren via de dedikerte kommunikasjonskanalene levert av Easycruit. Personopplysningene behandles med det formål å levere, gjennomføre og utvikle tjenestene.

Easycruit er en skytjeneste utviklet av Visma. Dermed kan Visma-konsernselskaper og deres underleverandører av IT-tjenester få tilgang til personopplysninger om kandidater som en del av driften av tjenesten. Alle underleverandører er underlagt databehandlingsavtale for å sikre personvern i henhold til standarden som følger av gjeldende personvernlovgivning (GDPR fra 25. mai 2018), og underleverandører utenfor EU er underlagt overføringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen.

Personlige data om kandidater behandles i Easycruit under rekrutteringsprosessen, og i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle lovgivningen. Kandidatene kan benytte seg av profilendringsfunksjonaliteten i Easycruit-kontoene deres for å slette, laste opp og redigere informasjon.

Kandidatene kan til enhver tid ta kontakt med arbeidsgiveren for å utøve retten til tilgang, rettelse eller sletting av personopplysninger, eller for å begrense bearbeidingen relatert til kandidaten, eller å motsette seg behandlingen, samt retten til dataflyttbarhet. I tillegg har kandidatene rett til å sende inn klage til databeskyttelsesmyndighetene med hensyn til behandling av personopplysninger.